Tháp hấp phụ than hoạt tính 1440-30000 m3/h

5.000.000 

Tháp hấp thụ lưu lượng 9156-13734 m3/h – 3500-Vật liệu CT3/SUS/PP Kích thước 1700x3500x425-1,5

Mua ngay Đọc tiếp