Nguyên lý: Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống dưới và dòng khí chứa các thành phần ô nhiễm được dẫn từ dưới lên trên. Vận tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn, mùi, khói độc…trong dòng khí sẽ tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được
giữ lại và rơi xuống đáy tháp.
Ứng Dụng:
– Xử lý khói thải nồi hơi
– Xử lý bụi, mùi phân xưởng đúc
– Xử lý mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải
– Xử lý mùi dung môi hữu cơ
– Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại

bảng thông số tháp hấp thụ khí thải

bảng thông số tháp hấp thụ khí thải