bình chọn page

Liên Hệ:

Điện thoại:

Vũ Xuân Vị: 0968.010204

Email: congnghiepthaiduong@gmail.com

Địa chỉ: KCN Trường An – An Khánh – Hoài Đức – Hà Nội

Bản đồ

Điện thoại phụ trách chung: 0973.002255

Trang web TDIN

TDIN Jsc, TDIN.vn,