Xử lý khí thải làng nghề tái chế kim loại

,
xử lý khí thải tái chế kim loại
bình chọn post

TẢ NGUYÊN LÝ XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HẤP THỤ

Tháp hấp thụ xử lý khí dựa trên hai phương thức hấp thụ vật lý và hấp thụ hóa học.

– Cấu tạo thiết bị: Dàn phun dung dịch – lớp đệm – bể chứa dung dịch hấp thụ phía dưới.

– Vật liệu chế tạo: PVC hoặc thép CT3

– Vật liệu đệm: PVC

Ứng dụng:

Thiết bị có thể áp dụng rộng rãi cho nhiều loại chất thải, có thể loại bỏ hiệu quả hơi axit HCl, axit HF,  amoniac NH3, axit H2SO4 dạng sương, oxit crom CrO3, axit HCN, hơi xút NaOH, khí H2S, formalin HCHO và 1 số chất khác…

Nguyên lý làm việc:

Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống dưới và dòng khí đươc dẫn từ dưới lên trên. Vân tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn , mùi, khói độc… trong dòng khí bị màng nước giữ lại và rơi xuống đáy tháp.

Ứng dụng : Xử lý các loại khí độc , mùi , bụi nhẹ như bông , vải, giấy …

Share this...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *