tháp xử lý than hoạt tính
5/5 - (3 bình chọn)

Tháp hấp phụ than hoạt tính

tháp hấp phụ than hoạt tính sử dụng than hoạt tính xử lý mùi, khí thải độc hại.

Có một ưu thế đặc biệt trong việc xử lý khí thải môi trường Tuy nhiên trước khi khí thải vào bị xử lý than hoạt tính cần phải lọc khô than hoạt tính thông thường sử dụng

tháp than hoạt tính
tháp than hoạt tính

Ứng Dụng tháp hấp thụ than hoạt tính

  • Xử lý khí; mùi cho phòng thí nghiệm; phân xưởng sản xuất…
  • Xử lý mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải
  • Xử lý mùi dung môi hữu cơ dễ bay hơi, các chất không phân cực..
  • Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại…

Nguyên lý tháp hấp thụ than hoạt tính

:Khí, mùi phát sinh trong quá trình sản xuất được quạt đẩy ra đường ống thu gom chung dẫn tới thiết bị xử lý. Khí thải sau khi được xử lý được đẩy ra ngoài môi trường theo đường thoát khí của quạt hút tổng.

Tháp hấp phụ xử lý khí bằng than hoạt tính: Nhờ khả năng rắn, xốp của than hoạt tính, các phân tử khí, mùi bị hấp phụ trên bề mặt chất hấp phụ..

https://www.high-endrolex.com/35

tháp hấp phụ than hoạt tính
tháp hấp phụ than hoạt tính

tham khảo các tài liệu khác về tháp hấp phụ than hoạt tính

Danh mục sản phẩm tháp hấp phụ than hoạt tính


TDIN-Công nghiệp thái dương

hotline: 0973.002255-0968.010204

tham khảo trang web: td-in.com, td-in.vn

Đọc thêm