bình chọn page

Tháp rửa khí

Tháp rửa khí

Khí thải đi vào tháp từ phía dưới lên. Chất lỏng được phun dưới dạng mưa từ trên xuống. Sự tiếp xúc giữa khí và chất lỏng sẽ kéo theo chất ô nhiễm xuống dưới. Khí sạch qua tấm chắn sol và thoát ra ngoài.

Một số công trình tháp rửa khí

Tháp rửa khí
Tháp rửa khí
xử lý khí thải bằng tháp

Kết quả đo lấy mẫu:

Đo đạc thiết bị tháp rửa khí và tháp than hoạt tính đạt TCMT Việt Nam tại nội bài

Đọc thêm=>