thiết bị xử lý khí thải bằng than hoạt tính

tháp hấp phụ than hoạt tính được sử dụng chính trong công việc khử mùi trong sản xuất công nghiệp. Than hoạt tính có ưu thế vượt trội xử lý mùi độc hại.