Những lưu ý khi xử lý khí thải công nghiệp

,
bao gia he thong xu ly khi thai
bình chọn post

Tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay diễn ra khắp nơi và có nguồn gốc khác nhau. Nhưng đặc biệt nhất là từ khí thải công nghiệp ở các khu công nghiệp, các nhà máy sản xuất thải ra mà chưa qua quá trình xử lý triệt để. Các luồng khí ô nhiễm này phát tán vào môi trường gây ảnh hưởng lớn tới môi trường sống và sức khỏe con người. Vì vậy công nghệ xử lý khí thải công nghiệp đang là vấn đề rất được người dân, doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung quan tâm.

Hoạt động xử lý khí thải là các hoạt động về quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thoát khí. Tuy nhiên quy trình diễn ra hoạt động này cần lưu ý một số điều:

Lưu ý 1: Quy định quy chuẩn kỹ thuật về khí thải

Xử lí khí thải công nghiệp từ hệ thống thoát khí phải đảm bảo các quy chuẩn kỹ thuật cũng như các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường.

Những lưu ý khi xử lý khí thải công nghiệp

Khí thải từ hệ thống thoát khí

Lưu ý 2: Dự án đầu tư xây dựng công trình xử lí khí thải phải tuân theo quy định

Việc lựa chọn phương án kỹ thuật hay công nghệ và quy mô công suất, xác định tổng mức đầu tư dự án cần được xem xét đồng bộ với chi phí quản lý, vận hành để đảm bảo hiệu quả kinh tế tổng hợp của dự án.

 Ngòai ra, dự án đầu tư xây dựng công trình xử lí khí thải công nghiệp cũng phải thực hiện đồng bộ.

Lưu ý 3: Các tiêu chí lựa chọn công nghệ xử lý khí thải công nghiệp

Công nghệ xử lí khí thải công nghiệp phải đảm bảo mức độ xử lí khí thải cần thiết.

Tiết kiệm đất để xây dựng và tiết kiệm năng lượng, đảm bảo chi phí đầu tư hợp lí.

Phù hợp với đặc điểm khí hậu, địa hình, địa chất Việt Nam;

An toàn, thân thiện môi trường

Hệ thống xử lí khí thải công nghiệp phải đảm bảo hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng công suất hay cải thiện về hiệu quả xử lý trong tương lai.

Những lưu ý khi xử lý khí thải công nghiệp-1

Hệ thống xử lí khí thải công nghiệp phải hoạt động ổn định

Lưu ý 4: Quản lý, vận hành hệ thống xử lí khí thải công nghiệp

Quản lý, vận hành hệ thống xử lí khí thải công nghiệp phải tuân thủ đầy đủ quy trình quản lý, vận hành đã phê duyệt

Định kỳ kiểm tra và đánh giá chất lượng công trình nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục.

Khí thải luôn là vấn đề được nhà nước quan tâm vì nó ảnh hưởng hưởng rất lớn đến bầu khí quyển chung cũng như sức khỏe của con người. Trên đây là một số lưu ý đối với  hoạt động xử lí khí thải công nghiệp. Các doanh nghiệp cần có những phương án xử lí khí thải đúng đắn để vừa đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp vừa không gây tác động xấu tới môi trường.

Share this...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *