Xử lý khí thải tại nội bài- công ty fokocu

,
thap loc mui than hoat tinh
Đánh giá bài viết

Công ty TDIN thi công hệ thống xử lý khí thải tại nội bài

Nội dung: Xử lý khí thải khu vực sản xuất mực

Công ty FOKOCU

Bao gồm hệ thống tháp lọc khí và tháp xử lý khí thải than hoạt tính

hấp phụ than hoạt tính xử lý khí thải
hấp phụ than hoạt tính xử lý khí thải

Tham khảo thêm sản phẩm xử lý khí thải

tham khảo thêm trang web TDIN.VN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *