Hệ thống hút và xử lý khói hàn

bình chọn post

Hệ thống hút và xử lý khói hàn tại nhà máy PIAGO Bình xuyên, vĩnh phúc

Công suất: 30kW x 2 tôt

Thi công bằng hệ thống ống hút tròn, kết hợp mới ống mềm không cháy, hút khói trực tiếp từ bị trí hàn,

vận chuyển ra khu vực xử lý. Khí đầu ra đảm bảo tiêu chuẩn môi trường việt nam.

Hệ thống hút và xử lý khói hàn

thiết bị xử lý khói hàn
thiết bị xử lý

Xem thêm trên trang web
TDIN,
TDIN.VN

Share this...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *